روانشناس خوب کیست
روانشناس خوب کیست ؟
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷
آیا خیانت در روابط زناشویی قابل‌ درمان است؟؟؟
شهریور ۲۸, ۱۳۹۷

روانشناسی تحت عنوان «علم النفس» یا «اخلاق» بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. از رازی و ابن سینا و ناصرخسرو تاملاصدرا کمتر متفکری را سراغ داریم که در آثار خود به این علم نپرداخته باشد.

روانشناسی خوب روانشناسی خوب

در آثار این دانشمندان نه تنها مباحث اصلی روانشناسی مانند احساس، ادراک، عاطفه، تفکر، تخيل، و تواناییهای ذهنی مورد بحث قرار گرفته بلکه حتی با روشهای تمثیلی و شبه تجربی در مورد نظریه های معارض در زمینه های احساس و ادراک یا لذت و الم داوری شده است.
غرب سنت ارسطویی روانشناسی را چند صد سال بعد با آغاز رنسانس پذیرا شد، اما تا اوائل سدهی نوزدهم روانشناسی مغرب زمین بخشی از فلسفه باقی ماند – با مباحثی کم و بیش شبیه آنچه در روانشناسی سنتی ایران مطرح بود. حتی در فن سادس «شفاء» مبحث ادراک یا تفکر و تعقل با دیدگاهی پژوهشگرانه تر و تجربی تر از آثار بیکن و لاک آمده است. با این حال خیزش موج انقلاب صنعتی در اروپا روانشناسی آن سامان را به صورت یکی از علوم طبیعی در آورد در حالی که در ایران کندی آهنگ رشد اجتماعی و علمی و فنی سبب شد که روانشناسی ایران در همان حد سنتی متوقف شود. تنها پس از تأسیس دارالمعلمين و دانشگاه تهران و بویژه دانشسراهای مقدماتی و دانشسرای عالی بود که روانشناسی به صورت یکی از علوم جدید در ایران مطرح شد. دکتر علی اکبر سیاسی و دکتر محمدباقر هوشیار را باید از نخستین پیشتازان روانشناسی جدید در ایران دانست. کتاب دکتر سیاسی تحت عنوان علم النفس یا روانشناسی از لحاظ تربیت و کتاب دکتر هوشیار تحت عنوان سنجش هوش یا روانشناسی علمی تقریبا به طور همزمان انتشار یافتند. علم النفس كتاب درسی جامعی در روانشناسی عمومی است که در جای جای آن روانشناسی سنتی ایران به روانشناسی نوین مغرب زمین پیوند خورده است (پیوندی که در یکی از کتابهای بعدی دکتر سیاسی به نام علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روانشناسی جدید روشنتر به چشم می خورد. دکتر سیاسی در این کتاب بسیاری از اصطلاحات روانشناسی سنتی ایران را به کار گرفت و اصطلاحات فارسی متعددی را سکه زد که از همان زمان در نوشته های روانشناسی آزمایشی و سنجش و اندازه گیری روانی همتراز علم النفس است و حتی می توان ادعا کرد که در زبان فارسی تاکنون در این زمینه از روانشناسی کتابی به دقت و جامعیت آن تالیف نشده است. از بین نخستین پیشروان روانشناسی نوین در ایران شاید دکتر هوشیار تنها کسی است که علاوه بر تدریس و تالیف به پژوهش نیز علاقه مند بوده و در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحقیقاتی به انجام رسانده که نتایج برخی از آنها در کتاب یاد شده آمده است

بیشتر بخوانید: روانشناس خوب کیست ؟

دریافت مشاوره